Сайнхүүгийн Ганбаатар

Ил тод-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт
  • Сайнхүү ивээл сан
    • Ах дүү Сайнхүүгийнхэн

Сайнхүүгийн Гантуяа Сайнхүүгийн Гандолгор Англи нэр: Dolga S Binderiya 2013.10-одоог хүртэл Хөтөлбөрийн мэргэжилтэн/Program officer Responsible for IRI Mongolia's program activities aiming to improve democracy and governance